Nievatowiec i kasov aparat

Всеки данъкоплатец, който продава стоки на финансови лица, е принуден да регистрира оборот с помощта на касов апарат. Това е начинът, по който можете да направите правилни споразумения с данъчните служби. Това се отнася и за закона и е сигурно.

Ами успеха на счупен касов апарат?

ProEngine UltraProEngine Ultra. подобряване на мощността и експлоатационния живот на двигателя

В такива позиции, да бъдат оборудвани с така наречените резервни пари. Нейната способност не е законово изискване, тя е в завода на всеки мениджър да мисли за такова отпътуване своевременно. В идеалния случай, той събира при втория тип аварийни ситуации, които искат да поправят правилното оборудване. Според мен в Закона за ДДС ясно се посочва, че при успеха на невъзможността да се създаде регистър на оборота с помощта на резервен фонд, данъкоплатецът трябва да спре продажбата. Резервният офис може да защити от ненужни и непредвидими престои в книгите. Струва си да се отбележи, че желанието да се извлече от резервния касов апарат трябва да се докладва на данъчната служба, като се съобщава за отказ на оборудването и се предлагат данни за заместващото ястие.

За съжаление, когато вече беше споменато по-горе, липсата на касов апарат в сумата на текущите резерви се фокусира върху необходимостта да се спре продажбата. Тогава не можете да финализирате продажбата и такива животи са незаконни и могат да бъдат свързани с последствията пред тежките финансови тежести. Не помня ситуацията, в която изпълнителят ще поиска разписка.

Тя трябва да бъде колко лесно е да се уведоми за неуспех на ремонтни услуги ремонтни услуги и пощенски фискални принтери, но също така и на данъчните власти за мълчанието в работата на покупка записи за ремонт етап на устройството, и вероятно клиенти за прекъсване на продажбата.

Само в успеха на онлайн продажбите, предприемачът не трябва да спира нашата роля, но иска няколко условия да работят - в съхраняваните записи трябва ясно да се посочва за кои стоки е разгледано плащането; Плащането се извършва по електронна поща или по пощата. В тази форма продавачът - данъкоплатецът - ще има привилегията да въведе фактура с ДДС.